House2Start en de Hervormde Gemeente te Oene hebben in 2020 besloten om samen invulling te geven aan betaalbaar wonen voor Oene. Wij vinden het belangrijk om Oene breed leefbaar te houden. De Hervormde Gemeente te Oene is eigenaar van een aantal percelen grond ten noorden van de Gerrit ten Holteweg en wil deze gronden inzetten voor betaalbaar wonen voor mensen met een binding met het dorp Oene. Kloosterhof Oene wordt een wijkje met een mooie mix aan betaalbare woningen voor starters, woningen voor senioren en woningen voor gezinnen.

House2Start – gevestigd in Oene – heeft de ambitie om door industrialisatie duurzame en betaalbare woonoplossingen te bieden voor jong en oud.

Maak kennis met Kloosterhof Oene

Met deze 3D-animatie willen we u kennis laten maken met Kloosterhof Oene. U krijgt inzicht hoe het plan eruit komt te zien in relatie tot de omgeving.

 

Omgevingsvisie Epe

De percelen grond liggen binnen de rode contour van het dorp Oene en zijn in de structuurvisie van januari 2007 al opgenomen voor toekomstige woningbouw.

De Gemeenteraad heeft op 9 december 2021 de omgevingsvisie ‘Natuurlijk Goed Leven in Epe’ vastgesteld. De locatie voor de toekomstige woningbouw is daarmee nogmaals vastgesteld.

Meer over het project
Omgevingsvisie Epe

Woonagenda

De gemeente Epe heeft in haar Woonagenda ingezet op woningbouwproductie voor de korte termijn, betaalbaar voor met name jongeren en senioren. Oene loopt fors achter op de gewenste bouwproductie.

Oener Belang heeft eind 2019/ begin 2020 een enquête over de toekomstige woningbehoefte gehouden. Er hebben ongeveer 170 mensen gereageerd, waarvan circa 64% woonachtig was in Oene. De grootste voorkeur gaat uit naar kopen [88%]. Er is veel vraag naar starterswoningen [24%], levensloopbestendige woningen [26%] en gezinswoningen [44%].

Het beoogde woonprogramma past in de Woonagenda van de gemeente Epe.

Neem contact op bij vragen
Woonagenda