Het Project

Het kerkdorp Oene ontstond in de late middeleeuwen op een in het landschap uitstekende hoge dek zandrug, omgeven door het lager gelegen rivierenlandschap van de Gelderse IJssel. Ter plaatse van de dorpskern kwamen verschillende wegen samen. Het bijzondere van Oene is dat deze middeleeuwse wegenstructuur nog altijd herkenbaar is, met de kerk als centraal middelpunt en het dorp daar als een losse structuur omheen.

Kloosterhof Oene

Het klooster Nazareth – waar nu de witte boerderij Kloosterallee 3 staat – is in de 5e eeuw gesticht door Franciscaner nonnen. In de hoogtij dagen had het klooster 200 hectare land in Oene, Zuuk, Emst, Epe, Veessen Heerde, Vaassen en Nijbroek. Het was de grootste grondbezitter. Het land rond het klooster, de zogenaamde Kloosterhof, werd door de nonnen zelf verbouwd. Kloosterhof Oene is een mooie verwijzing naar de geschiedenis van ons dorp. Het klooster had ook bindingen met de kerk.

Kloosterhof Oene

De ligging

De locatie is gelegen aan de noordwest kant van Oene en grenst aan de uitbreidingswijk die rond 2003 tot ontwikkeling is gekomen. Het gebied grenst aan de zuidkant aan de Gerrit ten Holteweg en aan de noord en westkant is een agrarisch perceel gelegen. Ten oosten gaat het gebied over in de bestaande kern van Oene, waarbij de dichtstbijzijnde doorgaande weg de Donselaarsweg is, een belangrijke ontsluitingsweg van het dorp.

De ligging

De locatie kenmerken

De locatie heeft een sfeerbepalende landschaps- en bomenstructuur. Op dit moment is het een weiland met daaromheen een slotenstructuur. De sloot aan de noordkant mondt uit in de bestaande watergang, de Nieuwe Wetering, aan de westkant . Het plangebied heeft al een goede basis voor een afwateringsysteem door de slotenstructuur. De locatie ligt een stuk lager dan de omliggende percelen. De bestaande sloot tussen de beide gebieden vangt het hoogteverschil op.

Het gebied heeft goede verbindingen met de sfeervolle dorpskern van Oene. Door middel van zichtlijnen, maar ook door rechtstreekse verbindingen. Er zijn goede ontsluitingsmogelijkheden voor het plangebied aanwezig. De naastgelegen uitbreidingswijk heeft een fijne dorpse sfeer waar aansluiting bij gevonden kan worden. Ook de ruime opzet van de naastgelegen uitbreidingswijk is een aanknopingspunt voor de nieuwe ontwikkeling.

De locatie kenmerken

Een rustige woonplek in een groene omgeving

De slotenstructuur blijft gehandhaafd, evenals de wilgen. Het plan kenmerkt zich door veel groen. Aan de westzijde zal de meidoornhaag worden doorgetrokken, maar dan meer als een vrij uitgroeiende struweelhaag.

In het plangebied zal het water van de daken en verharding naar een wadistructuur worden geleid met een overloop naar de sloot aan de noordzijde. Wellicht is er ruimte voor verschillende oude hoogstam fruitboomrassen met een ondergroei van bloemenrijke mengsels. We geven de ruimte aan vogels, insecten en vlinders.

De profielen en het materiaalgebruik zal aansluiten bij de zuidelijke uitbreidingswijk.

Een rustige woonplek in een groene omgeving

Eindelijk een plek voor je zelf

We geven jongeren die uit huis gaan en een binding hebben met het dorp Oene de kans op een eigen woonplek in de vertrouwde omgeving. We willen de jongeren behouden voor ons dorp. Zij zijn de toekomst.

Er komen betaalbare woonoplossingen: 12 koopwoningen voor starters, 5 koopwoningen voor startende gezinnen en 5 sociale huurwoningen voor starters.

Eindelijk een plek voor je zelf

Dicht bij de voorzieningen

Voor de senior die dicht bij de voorzieningen wil wonen, realiseren we een klein ‘hofje’ bestaande uit 4 koopwoningen aan de oostzijde van het plangebied. Samen een groentetuin of mooie bloementuin. Lekker genieten van het groen op loopafstand van de dorpse voorzieningen. Ook worden er 4  levensloopbestendige woningen gerealiseerd die in de sociale huurklasse vallen.

Dicht bij de voorzieningen

Een woonplek voor jong en oud

Een gedifferentieerd woonprogramma voor jong en oud. Waar ook gezinnen zich thuis voelen. Ruime tweekappers en een vrijstaande woning. Ruimte en een fijne plek voor jonge kinderen om te spelen in de wijk. Geen doorgaande wegen. Veilig en groen.

Een woonplek voor jong en oud