Nieuwsbrief 2

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat op woensdag 13 december 2023 de koopovereenkomst tussen de Hervormde Gemeente te Oene en House2Start wordt getekend. Vervolgens tekent House2Start ook de zogenaamde anterieure overeenkomst met de gemeente Epe. In een anterieure overeenkomst worden de afspraken tussen ontwikkelaar House2Start en de gemeente Epe vastgelegd.

Programma
Er zijn nog 2 starterswoningen bijgekomen in het programma om te voldoen aan de meest recente gemeentelijke eisen m.b.t. het percentage betaalbare woningen. Ook zijn de maximale koopprijzen per categorie voor 2024 vastgesteld door de gemeente Epe. De werkelijke verkoopprijzen worden per woning vastgesteld op het moment dat we in verkoop gaan.
 

CategoriePercentage Aantal woningenMax. koop-/huurprijs
Sociale huur23%9Liberalisatiegrens per 1-1-2023
€ 808,06
Goedkope koop31%12€ 260.000 V.O.N.
Middel dure koop23%9€ 350.000 V.O.N.
Dure koop23%9Vrij
Totaal100%39 

Stedenbouwkundig-/ landschappelijk inrichtingsplan
Het stedenbouwkundig-/ landschappelijk inrichtingsplan is definitief afgerond en vastgesteld. Het plan is te vinden op de website bij de downloads.

Ontwerp bestemmingsplan
Alle onderzoeken zijn afgerond en het ontwerp bestemmingsplan is gereed voor publicatie. De gemeente Epe is voornemens om het ontwerp bestemmingsplan in week 51 ter visie te leggen.

Planning
Er is nog geen harde planning te geven, maar we verwachten wel dat voor de zomer 2024 het bestemmingsplan is vastgesteld. Aansluitend gaan we dan buiten starten met het benodigde proefsleuven onderzoek archeologie en gelijktijdig worden dan de omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen aangevraagd. We verwachten dan na de zomervakantie in 2024 te starten met de verkoop van de woningen.

Wij wensen een ieder alvast fijne Kerstdagen!

Met vriendelijke groet,
House2Start

Gepubliceerd op: 7 december 2023

Inloopmiddag zaterdag 11 maart

Op zaterdagmiddag 11 maart a.s. is er een inloopmiddag in De Ark in Oene.

Wanneer:Zaterdagmiddag 11 maart 2023
Tijdstip:14.00 tot 17.00 uur
Waar:De Ark, Keizerstraat 4 in Oene
Wie:Inwoners uit Oene en omgeving

Deze middag is bedoeld om je meer informatie te geven over het project en de toewijzingscriteria voor starters, doorstromers en senioren. Je krijgt vanaf 11 maart tot 14 april de mogelijkheid om een voorinschrijving te doen op een bepaald type woning.

Wel willen we benadrukken dat er nog een heel traject doorlopen moet worden: het voorlopig stedenbouwkundig- en inrichtingsplan moet nog verder uitgewerkt worden en daarna wordt in overleg met de gemeente Epe het bestemmingsplan in procedure gebracht.

Tijdens de informatiemiddag worden er voorlopige woningplattegronden per woningcategorie/ prijsklasse getoond en is de 3D animatiefilm te zien. Je bent van harte welkom!