Nieuwsbrief 1

Voor-inschrijving
Door de voorinschrijvingen in de periode van 11 maart t/m 14 april hebben we een goed beeld gekregen van het aantal geïnteresseerde starters, senioren en doorstromers. Dit is te zien in de onderstaande tabel. De starters hebben d.m.v. een financiële check aangegeven wat zij kunnen betalen.  Dit is uiteraard een momentopname. De daadwerkelijke inschrijving vindt plaats op het moment dat  de woningen in de verkoop gaan.Programma
Over het resultaat van de voor-inschrijving zijn we in gesprek met de gemeente Epe om goedkeuring te krijgen op dit woonprogramma. Het programma sluit zeer goed aan bij de behoefte en we verwachten dan ook dat de gemeente gaat instemmen.Landschappelijk inrichtingsplan
Naast het al beschikbare stedenbouwkundige – en beeldkwaliteitsplan is nu ook de landschappelijke inrichting uitgewerkt. Het concept is te vinden op de website bij de downloads. Het concept is ter beoordeling voorgelegd aan de gemeente Epe.
In het plan staat hoe we om willen gaan met de sociale en fysieke duurzaamheid. Belangrijke thema’s zijn water, klimaatadaptatie, ecologie en natuurinclusiviteit. Zowel op woning- als gebiedsniveau. Wij gaan de komende tijd in overleg met de gemeente om te komen tot een definitief plan.

Nutsbedrijven
Je hebt vast weleens gelezen hoe lastig het is om op dit moment een nutsaansluiting te krijgen. Wij zijn dan ook al geruime tijd in overleg met de nutsbedrijven. We hebben samen met de nutsbedrijven inmiddels de definitieve nuts-tracés vastgesteld. Zij nemen het project nu op in hun planningen!

Planning
Op het moment dat de hierboven genoemde documenten zijn vastgesteld en alle partijen groen licht geven, dan starten we met de voorbereidingen voor de wijziging van het bestemmingsplan. In deze fase kunnen we helaas nog geen verdere uitspraken doen over de planning, maar wij houden jullie regelmatig op de hoogte!

We wensen iedereen een fijne zomer!

Inloopmiddag zaterdag 11 maart

Op zaterdagmiddag 11 maart a.s. is er een inloopmiddag in De Ark in Oene.

Wanneer:Zaterdagmiddag 11 maart 2023
Tijdstip:14.00 tot 17.00 uur
Waar:De Ark, Keizerstraat 4 in Oene
Wie:Inwoners uit Oene en omgeving

Deze middag is bedoeld om je meer informatie te geven over het project en de toewijzingscriteria voor starters, doorstromers en senioren. Je krijgt vanaf 11 maart tot 14 april de mogelijkheid om een voorinschrijving te doen op een bepaald type woning.

Wel willen we benadrukken dat er nog een heel traject doorlopen moet worden: het voorlopig stedenbouwkundig- en inrichtingsplan moet nog verder uitgewerkt worden en daarna wordt in overleg met de gemeente Epe het bestemmingsplan in procedure gebracht.

Tijdens de informatiemiddag worden er voorlopige woningplattegronden per woningcategorie/ prijsklasse getoond en is de 3D animatiefilm te zien. Je bent van harte welkom!